Calendario da andaina dos 100 km (2014)

Este calendario é provisional, e estará suxeito a futuros cambios.

15 de xaneiro de 2014
[ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN]

Foto de Roberto

Foto de Roberto

 • Ábrese o prazo de inscripción ata completar as 250 prazas (coste 40 Euros)

28 de febreiro de 2014

 • O coste da inscripción fíxase en 50 Euros

10 de xuño de 2014

 • Finaliza o prazo de inscripción

21 de xuño de 2014. 15:00 – 16:00 horas

 • Recollida de dorsais

21 de xuño de 2014. 16:00 horas

 • Saída da andaina

22 de xuño de 2014. 16:00 horas

 • Remate da andaina
 

Este calendario es provisional, y estará sujeto a futuros cambios.

15 de enero de 2014
[ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN]

Foto de Roberto

Foto de Roberto

 • Se abre el plazo de inscripción hasta completar las 250 plazas (coste 40 Euros)

28 de febrero de 2014

 • El coste de la inscripción se fija en 50 Euros

10 de junio de 2014

 • Finaliza el plazo de inscripción

21 de junio de 2014. 15:00 – 16:00 horas

 • Recogida de dorsales

21 de junio de 2014. 16:00 horas

 • Salida de la prueba

22 de junio de 2014. 16:00 horas

 • Finalización de la prueba
 

Este calendario é provisional, e estará suxeito a futuros cambios.

15 de xaneiro de 2014
[ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN]

Foto de Roberto

Foto de Roberto

 • Ábrese o prazo de inscripción ata completar as 250 prazas (coste 40 Euros)

28 de febreiro de 2014

 • O coste da inscripción fíxase en 50 Euros

10 de xuño de 2014

 • Finaliza o prazo de inscripción

21 de xuño de 2014. 15:00 – 16:00 horas

 • Recollida de dorsais

21 de xuño de 2014. 16:00 horas

 • Saída da andaina

22 de xuño de 2014. 16:00 horas

 • Remate da andaina