Colaboradores dos 100 dos International Trekkers (edición 2014)

Os co-organizadores e colaboradores, privados e institucionais dos 100 dos ITBS para os 100 deste ano:

CO-ORGANIZADORES:

Concello de Boiro

Concello de Boiro

Concello da Pobra

Concello da Pobra

Concello de Lousame

Concello de Lousame

Concello de Porto do Son

Concello de Porto do Son

Concello de Ribeira

Concello de Ribeira

Concello de Rianxo

Concello de Rianxo

COLABORADORES

Mancomunidade de municipios Arousa Norte

Mancomunidade de municipios Arousa Norte

El Corte Inglés

El Corte Inglés

Consello Regulador Mexillón de Galicia

Consello Regulador Mexillón de Galicia

Chicolino Restauración

Restaurante Chicolino

Jealsa Rianxeira

JJ Chicolino

JJ Chicolino

7ª andaina Bisbarra do Sar

7ª andaina Bisbarra do Sar

Federación Galega de Montañismo

Federación Galega de Montañismo

González Lojo Construcciones

González Lojo Construcciones

Oziona Rotogal

marquez&asociados

Consultores de dirección http://www.marquezasociados.com

A Poutada

A Poutada

Mapfre

Mapfre

Galman

Galman