Novidades na web

Esta páxina pretende reflectir as novidades que imos facendo na web, con enlaces directos.  Comproba tamén a páxina de Facebook dos International Trekkers, onde se suben moitas novidades.

Subindo o Río Beluso

Subindo o Río Beluso. Foto de Solopisadas